Från verkstan på Tings Ene
Verkstan

Blommande slån vid verkstadsgaveln i vårens tid

Tactilfat

Ett gammalt sovelfat med tactiler av .....

Syren

.....syrén,

Körsbär

körsbär,

Slån

slån ...... med mera

Sälg

Skål och fat av sälg som vuxit i kanten av Köpings Klint
Tactiler Tings Ene