Historia

Husen

Odlingar

Tactiler

 

Historia

 

Vid den södra infarten till Köpingsvik finns ett av de få ställen där västra landborgen inte utsatts för stenbrytning. Uppe på den vackra landborgen ligger Köpings Klint, ett alvarsområde med utsikt över viken och Kalmarsund mot ön Blå Jungfrun.

 


Köpings Klint på 30-talet Foto Karl Nilsson

 

Här finns många fornlämningar, bl.a. 7 st domarringar med stora block på tre underliggare, kallade "hönor på ägg". På den högsta punkten hölls i gamla tider ting och där fanns också galgbacken där den sista avrättningen utfördes 1859.

 


 

Under våren och försommaren är det ett ständigt skiftande sceneri med blommor av alla de slag på alvarsmarken - backsippor, gullvivor, mandelblom, gräslök, brudbröd, käringtand, backtimjan och orchidéer av många slag, särskilt Sankte Pers nycklar, Johannesnycklar, brudspira, krutbrännare och t.o.m. det ganska ovanliga flugblomstret.

 

 

I bakkanten av Köpings Klint inkrupet bland enebuskarna ligger Tings Ene.

 

 

Här tänkte Sveabolaget, ett rederi som gick i kusttrafik från Stockholm på 1920-50-talet, bygga ett pensionat för sina badgäster till Borgholm. Som väl var realiserades inte de planerna! I början på 1980-talet såldes hela området till Borgholms kommun och 1984 fick vi tillfälle att köpa en tomt, som var ett enda stort buskage med ene, slån och nyponrosor - men med fri horisont över alvaret och underbara solnedgångar över Kalmarsund! Så småningom blev det både Hus och Odlingar på tomten.

 

 

Historia

Husen

Odlingar

Tactiler