Historia

Husen

Odlingar

Tactiler

 

Husen

 

 

Enarna runt Tings Ene är ett bra vindskydd men fåken kan yra in och måla ut fina detaljer, se på de breda bålarna i verkstaden rakt fram!

Boningshuset till vänster byggdes 1984 med inspiration från skriften Öländsk Byggnadstradition utgiven av Byggnadsnämnden i Borgholms Kommun 1977..
Huset var ursprungligen på 60 m2 , lågt i tak och med låga fönsterbröstningar. Fönstren gjordes av en åldrig snickare i Böda som hade gamla profiler och känsla för att välja tätvuxet trä.
Dörrarna är ritade efter förlaga på Himmelsberga och skorstensstocken är byggd med gammal grå kalksten som vi samlade ihop på olika håll.

Vi ville gärna ha några skiftesverkshus till gården och vi hittade virket till ett stort magasin som stått på Wärnanäs herrgård söder om Kalmar sedan tidigt 1800-tal. Problemet var att timret legat nedtaget i 10 år och all märkning var försvunnen - så det blev att lägga pussel! Och vilka bålar, en del upp till 50 cm höga!

Timret räckte både till …

 

verkstad...

vedbod...

och vagnslider (bättre än carport!)

 

Träet i de sköna bjälkarna, 20 x 20 cm, av senvuxen kärnfuru har så täta årsringar att det nästan inte går att räkna dem. Kåddoften känns fortfarande efter 200 år så fort man börjar arbeta i träet - naturens egen impregnering!

 

Bjälkar från magasinet kom också till god användning när vi 1989 byggde en stenkällare av överblivna kalkstensbumlingar, något att tampas med för en smålänning med påbrå från småländska stenbrytande bönder! Väggarna är dubbla med sand emellan, sammanlagt 80 cm tjocka. Stenkällaren är en härlig förvaringsplats för potatis, morötter, lök och äpplen från den egna odlingen.

2001 byggde vi till en flygel till boningshuset med gästrum, tvättrum, datorstuga och mer förvaringsutrymmen, så nu är boytan 100 m2.

 

Till ny ingång hittade vi en pardörr med handblåst glas, vilken suttit på ett torp från min släkts ursprungstrakter - en fin hälsning till en utlokaliserad smålänning! Dörren är här impregnerad med kinesisk tungnötsolja.

På sistone har det börjat växa upp nya hus på tomten. På en avstyckad del bygger min dotter Christina och måg Peter Bennett en nygammal gård. Peter är specialist på att plocka ned, flytta och åter sätta upp gamla timmerhus. Enligt gammal öländsk tradition har han hämtat hus "på Småland" och nu reser sig tre gamla hus på ny plats.

 

 

Peter är också en av två vasstaksläggare på Öland och här arbetar han med att forma rundade kupor på sitt nygamla hus. Se också Bennetts Byggnadsvård.

Historia

Husen

Odlingar

Tactiler